مینی فایل

از این سایت برای خرید کتاب استفاده کردم و زیاد راضی نبودم. قیمت کتاب‌ها بیشتر از سایر سایت‌های فروش کتاب بود و همچنین ارسال کتاب‌ها به طول انجامید